Velkommen til Kettinge Mølles hjemmeside

Kettinge Møllelaug
Ordinær Generalforsamling 2021
 blev Afholdt Fredag den 26-03-2021
Kun Bestyrelse deltog pga Corona efter
gældende regler.
Formanden kom heller ikke uden om
Corona i sin beretning som spændte ben
for flere arrangementer såsom Halbal,
det nye initiativ med Frejlev Dilettant og
en mølledag den 21-06-2020 med få
aktiviteter. Møllen har investeret i en
anpart i Min Købmand i Kettinge for at
støtte op om det gode initiativ. Pga
Corona og en brækket Svans på Møllen
kunne der ikke køres med møllen ved
åbningen af Min Købmand. Der er opnået
støtte fra Fond til nye vinduer i Møllehuset.
Formandens beretning blev godkendt.
Kasseren kunne spille samme melodi som
formanden og her spillede Corona også
en stor rolle pga manglende indtægter,
med et underskud på ca. kr 12.000,- på
årets regnskab. Regnskab blev godkendt.
Ingen indkomne forslag og alle valg var
genvalg og bestyrelsen vil snarest
konstituere sig. Årets Mølledag afholdes
Søndag den 20-06-2021 og aktiviteter
afhænger af Corona.
Alle der ønsker at støtte Møllen i en
svær tid er velkommen til at indbetale
et beløb på Mobilepay nr 96936.
Bestyrelsen.

 

Kettinge Mølle
Grønnegadevej 1B
4892 Kettinge
- en hollandsk mølle

Kettinge Mølle
 

National mølledag 2021

Søndag den 20. juni

Lav din egen hjemmeside med mono.net