Åbningstider:

Møllen er åben for besøgende
 Fremvisning kan bestilles hos
nedenstående kontaktpersoner

   
       Arne Kok          2263 0705
      
          

   ____________________________________________


Møllelaugets æresmedlemmer:

Lars Peter Rasmussen, død juni 2015
Hans V.Z. Rasmussen,  død juni 2015
 

 

Bestyrelsen (1.4. - 2017)

 Formand: Bjarne Clausen, Kettingevej 48, 4892 Kettinge
2498 1887 -bjarnec358@gmail.com

Næstformand: Arne Kok, Kettingevej 94, 4892 Kettinge

5487 3504 - 2263 0705 - aekok@icloud.com
Kasserer: Per Lohse, Bøgevænget 22, 4892 Kettinge
7190 7233 - plohse60@gmail.com
Sekretær: Anders Jensen, Bøgevænget 12, 4892 Kettinge
2123 6287 - jalj@live.dk

 Bestyrelsesmedlem Knud Kragh,Wichmandsvej 58, 4880 Nysted
5486 4337 - irenekragh@privat.dk

Bestyrelsesmedlem Jan Jakobsen, Kettingevej 39, 4892 Kettinge
2037 0035
Bestyrelsesmedlem Ole Vennevold, Kettingevej 2, 4892 Kettinge
2523 1122 - olevennevold@mail.dk
 
Suppleanter: 
Martin Busk
Mikael Knudsen
Carsten Aage
Hjælpere uden for bestyrelsen:
Møllepassere:
Torben Jantzen, 5487 3567 - 2220 9322
Palle  Jensen, 5487 3775 - 2031 4306 
    
 

Revisor: Helle Løje
Revisorsuppleant: 
   

 


Tidligere formænd:

1997 - 1999:                    Anders Bondo
1999 - 2010:                    Palle Jensen
2010 - 2017:                    Benny Nielsen
2017 -                              Bjarne Clausen  


 
Lav din egen hjemmeside med mono.net