Møllens historie 

Lidt møllehistorie

I året 1887 købte møller Christian Hansen den da ca. 100 år gamle og noget forfaldne stubmølle, og han lod den nedrive, for den var ubekvem og besværlig at arbejde med.

Tilkørsels –og læsseforhold var også vanskelige. Derfor var en ”moderne” hollandsk vindmølle med ”gjennemkørsel” og automatisk hejseværk lige sagen, og en sådan blev bygget og stod færdig i året 1891 med et imponerende vingefang på 31 alen (19,5 m).

Møller Chr. Erik Hansen drev møllen til sin død i 1924, hvorefter sønnen Christian Hansen overtog den. Han installerede noget så moderne som en 12 hestes elektromotor, så han var uafhængig af vinden. Men under besættelsen 1940-45, ja, endog i de første år efter malede Kettinge Mølle stadig ved vindens kraft, når man var ved at have opbrugt el-rationen. I frihedens år, 1945, købte den daværende Kettinge-Bregninge Kommune møllen, og et fond blev stiftet med det formål at vedligeholde møllen som et mindesmærke over Danmarks befrielse. En smuk mindeplade blev ind-muret i forsiden med et vers af N.F.S. Grundtvigs dejlige historiske salme om slaget ved Isted.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 gik ejerskabet videre til den nye Nysted storkommune, og i1998 overdrog Nysted kommune møllen til Kettinge Møllelaug, en privat forening, som har til formål at restaurere og vedligeholde Kettinge Mølle.

National mølledag 
Skriv en tekst her

Mølledag 2020
Søndag den 14. juni
 

 

Lav din egen hjemmeside med mono.net