Vore sponsorer 

A.P. Møller og Hustru Chastine McKiney Møllers Fond til almene Formaal

Realdania

Augustinusfonden

Kettinge Bylav

Troels Jørgensen


Realkredit Danmark

MøenbogaardfondenEU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv -
Lollandsfonden - SN Fonden - Ryde Savværk - Nysted Trælast -
Guldborgsund Kommune (Fritid og Kultur)
Verner Krag  

 

 

har gjort det muligt at restaurere Kettinge Mølle

Lars Peter Rasmussen

Thorkild Høeghs Mindelegat

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond

Vognmænd Henning & Jesper Green
 
Erindringsmøntmidlerne, Erhvervs - og Byggestyrelsen

Nysted Kommune


 LAG, Guldborgsund - Døllefjelde Musse Marked/udvalget
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond
Lions, Nysted - Gdr. Mogens Rasmussen - Dagligbrugsen
Bygningsbevaringsfonden af 1975 - Kettinge Forsamlingshus - Nykredit Fond
REFA's Fond, Eva Frederiksen
  
 

Lav din egen hjemmeside med mono.net